پایان تصویربرداری مستند خوزستان

به نام خدا، آفریدگار طبیعت

همانطور که می دانید عکاسی و مستند سازی یکی از شاخه های اصلی فعالیت مجموعه البرزیست به شمار می آید.

شاخه ای که از سال 1396 وارد حوزه ی مستند سازی از جاذبه های طبیعی استان های کشور به صورت برنامه ای جامع و یکپارچه شد.

در همین مسیر و پس از تولید و پخش برنامه های موفقی همچون دروازه خورشید(طبیعت استان سیستان و بلوچستان) و همسایه آسمان (طبیعت استان کردستان) با همکاری شبکه مستند سیما تصمیم به تولید مستندی از جاذبه های گردشگری طبیعی استان خوزستان گرفته شد.

سفر تولید این برنامه پس از پروسه ی 9 ماهه پیش تولید، تحقیق و برنامه ریزی در زمستان 1399 آغاز شد و پس از دو ماه سفر یکپارچه و مستمر در سبک اورلندینگ (Over Landing) و پیمایش بیش از شش هزار کیلومتر سفر جاده ای در سطح استان خوزستان در بهار 1400 به پایان رسید.