هم نورد عنوانی هست که برای کوهنوردان بسیار آشناست و به همین دلیل البرزیست نام مجموعه تولیدات خود در زمینه کوهنوردی را به این نام گذاشته ، مجموعه ای که آغاز مستندسازی در البرزیست با آن بود، سال 1388 و تولید فیلم مستند 114درجه جنوب شرقی از رکورد پیشمایش کامل خط الراس علم کوه به دماوند و بعد ها با مستند گشایش گرده ی شرقی آزاد کوه، پیمایش دوبرار و سحرگاهان آن را ادامه داد.
در این سری مستندها ، کوهنوردان البرزیست دست به صعود و پیمایش های شاخص در کوهستان های ایران به خصوص البرز می زنند و ضمن پیمایش مسیر، فیلم های مستندی با کیفیت قابل قبول ازآن تولید می کنند.

هم نورد

شاهزاده البرز

شاهزاده البزر، قله 4385 متری آزاد کوه، دومین قله بلند در منطقه میانی البرز مرکزی به شمار می رود. قله ای ...

شاهزاده البرز

شاهزاده البزر، قله 4385 متری آزاد کوه، دومین قله بلند در منطقه میانی البرز مرکزی به شمار می رود.
قله ای منفرد که شباهت بسیار زیادی به قله ماترهورن در کوهستان آلپ دارد. دومین مستند تولید شده در  ...

شاهزاده البرز

دو برار

خط الراس دوبرار مهم‌ترین عارضه کوهستانی در البرز شرقی به حساب می آید که مرتفع ترین قله های این​​​​​​​ ...

دو برار

خط الراس دوبرار مهم‌ترین عارضه کوهستانی در البرز شرقی به حساب می آید که مرتفع ترین قله های این بخش از البرز را در خود جای داده است. اما شاید بارزترین ویژگی این خط الراس رویارویی با دماوند در تمام مسیر 62 کیلومتری آن از ...

دو برار

آفتاب اول

البرز، سرزمین کوه است و آفتاب، تماشای آفتاب در سحرگاه از ارتفاعات و قله‌های البرز شاید اصلی ترین شوق​​​​​​​ ...

آفتاب اول

البرز، سرزمین کوه است و آفتاب، تماشای آفتاب در سحرگاه از ارتفاعات و قله‌های البرز شاید اصلی ترین شوق برنامه‌های کوهنوردی چند روزه در این سرزمین راز آلود است. لحظه ای که تیغ آفتاب پرده سیاه شب را دریده و  ...

آفتاب اول

علم به دماوند

قله علم کوه در قلب کوهستان البرز به عنوان دومین قله بلند ایران در زاویه 114 درجه جنوب شرقی از قله دماوند ...

علم به دماوند

قله علم کوه در قلب کوهستان البرز به عنوان دومین قله بلند ایران در زاویه 114 درجه جنوب شرقی از قله دماوند، قبله البرز قرار دارد و سودای پیمودن بین این کوه از فراز کوه ها در امتداد خط الراسی که آنها را به هم متصل کرده  ...

علم به دماوند