گالری انسان در طبیعت

به نام خدا، آفریدگار انسان ها

زمانیکه سخن از طبیعت به میان می آید ، نمی توان به وجود انسان و اثرگذاری او بر آن نپرداخت . گاهی وجود آدمی در طبیعت به عنوان یک مقیاس ، عظمت آن را نشان داده و گاه دیدن آثار او مانند یک جاده کوهستانی این پرسش را ایجاد می کند که آیا انسان بخشی از طبیعت است یا جدا از آن ؟
در این گالری ، وجود مستقیم انسان یا آثار او ، به گونه ای متاثر از محیط طبیعی به تصویر کشیده شده و غالبا به عنوان بخشی از طبیعت پرداخته شده است .​​​​​​​

تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه البرزیست می باشد

​​​​​​​All Rights Reserved to Alborzist 2008-2022

ادامه عکسها