گالری تصاویر  پشت صحنه

دماوند قبله البرز و بلندترین آتشفشان قاره پهناور آسیا در زاویه 114 درجه شرق جنوب شرقی نسبت به علمکوه، دومین قله بلند ایران به ارتفاع 4850 متر قرار گرفته است و همین گِرای جغرافیایی علت نامگذاری این مستند کوهنوردی است.
مستند 114 درجه به نمایش بخش کوچکی از چالش ها و مخاطرات ثبت یکی از ماندگارترین رکوردهای البرزیست در تاریخ کوهنوردی ایران یعنی پیمایش کامل خط الراس علمکوه به دماوند می پردازد، این برنامه اولین فیلم مستند تولید شده توسط البرزیست هست که در سال 1388 تصویربرداری شده است.
برای تماشای این تیزر این برنامه و تصاویر پشت صحنه آن میتوانید از این صفحه استفاده کنید.

114 درجه

ویدیو