گالری گل ها و گیاهان

ایران در حالی یکی از پر تنوع ترین زیستگاه های گیاهی بر روی زمین است که اقلیم آب و هوایی آن، کوهستانی و نیمه خشک می باشد. اما در دامان کوهستان ها و بیابان های خود گونه های شگفت انگیز و یگانه ای از گیاهان کوچک و بزرگ را جای داده است. از تیره پرتنوع گل سنگ ها گرفته تا جنگل های انبوه شمال البرز، از شقایق های دماوند گرفته تا سروهای کوهی مناطق نیمه خشک و انواع گزها و گیاهان بیابانی، اینها همگی پیکره بافت گیاهی این سرزمین دیرینه هستند که در این گالری با نگاهی هنرمندانه به آنها پرداخته شده است.​​​​​​​