فصل یک - قسمت یک

گذر از پیامبور اولین قسمتی است که در قالب مجموعه پرچم بالاست از شبکه سه سیما به پخش رسید، این برنامه در زمستان 1392 با سرمایه گذاری مجموعه البرزیست در قالب برنامه ای اکتشافی برای گشایش مسیری تاریخی به اجرا رسید.
در این برنامه تیم البرزیست با دو خودروی پاژن مسیری بی عبور را از دریاچه ی ولشت در شهرستان کلاردشت به مقصد سلمانشهر (متل قو) عبور می کنند، مسیری از قلب جنگل های هیرکانی در شمال البرز تا ساحل کاسپین.