فصل یک - قسمت سه

در این برنامه تیم مستندسازی البرزیست شبانه عازم سفری به سمت کلاردشت می شود، در میانه راه در جاده چالوس با بارش برف مواجه شده و نیمه شب به ارتفاعات شرقی کلاردشت در بالادست روستای کلمه می رسند در حالیکه جاده های روستایی پوشیده از برف هستند، گروه ضمن عکاسی از طبیعت شبانه زمستانی کلاردشت، در همان ارتفاعات به اتراق شب پرداخته و صبح روز بعد با روشن شده هوا مسیر را به سمت مرتع مازیچال در غرب کلاردشت ادامه میدهند.
جاده مازیچال یکی از پرچالش ترین جاده های منطقه کلاردشت در فصل زمستان است به طوریکه اهالی روستای مازیچال، آن منطقه را تخلیه کرده و روستا و جاده آن خالی از هرگونه ترددی درآن زمان است.
در این قسمت چالش و تلاش تیم مستندسازی البرزیست برای رسیده با مازیچال از مسیری که بیان شد را تماشا خواهید کرد.

​​​​​​​