فصل دو - قسمت یک

در ابتدای این قسمت، آرش و مهران قله ای در منطقه سیاه کوه را صعود می کنند و بر فراز آن پرچم امید و انتظار خودشون رو بر افراشته می کنند. تیم البرزیست در این سفر از مبارکیه ورامین وارد منطقه کویر مرکزی شده و با همراهی محیط بانان زحمت کش پارک ملی کویر به سمت کاروانسرای قصر بهرام حرکت کرده و شب اول را در هوای طوفانی و بارانی در فضای بیرون کارونسرا اتراق میکنند. روز بعد و در ادامه مسیر به سمت سیاه کوه ابتدا به تماشای حیات وحش منطقه پرداخته و سری به آب انبار قیلوقه زده و در ادامه مسیر وارد برنامه ماجراجویانه پیاده روی از شمال تا جنوب دریاچه نمک دلتا می شوند .