در این قسمت به نمایش زیبایی های بیابان های بشرویه و قلعه دختر پرداخته و آن را معرفی میکنیم پس آن ماجرجویی شبانه ای در دره و تنه آب بر سر کرده و با طناب های کوهنوردی از دره ی آن در شب فرود رفته و نماهای زیبایی از پل آب بر سر را به تصویر میکشیم و در ادامه آن نماهای روزانه و زیبایی ها و جزییات آن دقیق تر نمایش داده می شود .
در ادامه سفر به قدیمی ترین سد قوسی جهان در بیابان های طبس و کوهستان شتری یعنی سد کریت می رسیم و عجایب این بنای باستانی را به تصویر می کشیم.

​​​​​​​

فصل دو - قسمت هشت