در ادامه نمایش و معرفی سد کریت، به نمایشی از تاریخ و فرهنگ اهالی بومی کویر در اقامتگاهی سنتی پرداخته و پوسشش و سبک زندگی اهالی قدیم را تجربه کرده وپس از آن در طبس به یکی از نادیده ترین نقاط این شهرستان یعنی معدن زغال سنگ طبس رفته و یک روز کاری را در کنار معدن چیان زحمت کش در زیر زمین به استخراج زغال سنگ پرداخته و گوشه های نادیده ازین فعالیت را به تصویر میکشیم. مسیری پر خطر که با گذر از چندین مرحله چک ایمنی و آموزش نکات خاص محقق شد.
در ادامه و پس از ماجرای معدن زغال سنگ به بافت متروکه روستای اصفهک رفته و با همراهی دهیار روستا مسیری ایمن و خارج از بافت اصلی روستا را برای اجرای ورزش و بازی پینتبال به همراه جوانان و بومیان روستا پرداختیم.

​​​​​​​

فصل دو - قسمت نه