گروه، در ادامه ماجراجویی قسمت پنج، در این قسمت به عروس کویر مرکزی، روستای عروسان می رسد و به معرفی روستای عروسان و طبیعت اطراف آن پرداخته می شود.
نقطه بعدی که گروه به آن میپردازد غار کفتار در حلوان است که یکی از جاذبه های طبیعت گردی این منطقه به شمار می رود پس از گشت و گذار داخل بافت متنوع و عجیب غار گروه با هر سختی و مشقتی بوده خود را به پایان غار رسانده و مسیر را بر میگردند .

​​​​​​​

فصل دو - قسمت شش