فصل دو - قسمت دو

در این قسمت ادامه ی مسیر پیاده روی به سمت جزیره سرگردان رو خواهید دید،  مسیری پر چالش در آب و هوای گرم و آفتاب سوزان بهاری که با صعود جزیره سرگردان و برافراشتن پرچم به پایان می رسد. در ادامه آرش و مهران با تیم پشتیبانی و تولید البرزیست همراه شده و مسیر را به سمت کاروانسرای مرنجاب ادامه می دهند. شب را در کاروانسرای مرنجاب اتراق کرده و منابع و لوازم را برای جدی ترین بخش این سفر ماجراجویانه یعنی عبور از مثل برمودای ایران، ریگ جن آماده می شوند.
صبح روز بعد داستان ریگ جن آغاز شده و از ابتدای مسیر چالش های پیش بینی نشده پیش روی تیم قرار میگیرد 

​​​​​​​