گالری پانوراما

با توجه به دید افقی در طبیعت، گاهی برای به تصویر کشیدن مناظر بکر، نیاز مبرمی به برداشت های عریض یا پانوراما دیده میشود که بتوان در آن، پهنه ای وسیع را در یک عکس واحد مشاهده کرد. مجموعه البرزیست با توجه به شناخت عمیق از کوهستان های ایران و تجربه طولانی در زمینه عکاسی ماتریس و مگاپن، طبیعت ایران را در قالب تصاویر عریض در این گنجینه به نمایش می گذارد.​​​​​​​