گالری نواحی کوهستانی

ایران، سرزمینی ست کوهستانی، در شمال، شمال غرب، غرب، مرکز و جنوب شرق نواحی مختلف کوهستانی همچون رگه های حیات جغرافیایی این سرزمین مرتفع را زینت کرده اند.
برای دیدن تصاویر البرزیست از نواحی کوهستانی ایران، به جز البرز، میتوانید این گالری را مشاهده کنید. مناطقی همچون کوهستان زاگرس، فلات مرکزی، فلات آذربایجان، بلوچستان و...