قسمت یک 

در قسمت اول آرش به قایقرانی در دریاچه ی زیبای مریوان می پردازد و ضمن نمایش زیبایی های آن ، به معرفی حیات وحش و فضای همزیستی مسالمت آمیز آنها در کنار انسان ها می پردازد.​​​​​​​