قسمت یازده - Part 11

​این قسمت با پالنگان و نمایش طبیعت زیبای اطرافش شروع می شه و در ادامه داستان به غنی ترین معماری کهن و باستانی کردستان در قلب کوه های دیواندره می رویم، غار کرفتو​​​​​​​