قسمت یازده

​در این قسمت یکی از زیبا ترین جاده های و آفرودی سیستان و بلوچستان را می بینیم و در ادامه به گل افشان پیرگل در مرز خاش و بزمان می رسیم و در نهایت دشت دقال در دامنه های تفتان را خواهیم دید

​​​​​​​