در این قسمت به شهرستان های گتوند و لالی پرداخته ایم. در ابتدا به معرفی دره ای نادیده در گتوند به نام دره اناری می پردازیم و بعد سری به یکی از مخوف ترین دره های خوزستان در لالی به اسم تنگه ی دوزویل می زنیم.

قسمت یازدهم