قسمت یازدهم مستند قلب ایران

در قسمت یازدهم قلب ایران به شهرستان های گتوند و لالی پرداخته ایم.
در ابتدا به معرفی دره ای نادیده در گتوند به ناتم دره اناری می پردازیم و بعد سری به یکی از مخوف ترین دره های خوزستان در لالی به اسم تنگه ی دوزویل می زنیم.

به نام خدا، آفریدگار درختان