در در قسمت چهارم قلب ایران به نمایش جاذبه های خاص شهرستان رامهرمز پرداخته ایم. این قسمت از لحاظ تنوع و تعداد موقعیت های جذاب یکی از پر تنوع ترین قسمت های مجموعه هجده قسمتی قلب ایران هست. وجود دژ نظامی قدیمی در کنار چشمه های قیر روان بر روی سطح زمین و تماشای زمینی که از جای جایش در حال سوختن است بنام تشکوه و بازدید از سایت محافظت شده منطقه دیمه و همراهی با محیط بانان خوش مشرب و فداکار رامهرمزی که منجر به احیای آهوی زرد ایرانی شده بودند، بخش هایی ازین قسمت می باشد.

قسمت چهار