قسمت چهارم مستند قلب ایران

در در قسمت چهارم قلب ایران به نمایش جاذبه های خاص شهرستان رامهرمز پرداخته ایم.
این قسمت از لحاظ تنوع و تعداد موقعیت های جذاب یکی از پر تنوع ترین قسمت های مجموعه هجده قسمتی قلب ایران هست.

به نام خدا، آفریدگار رودها