قسمت چهارده - Part 14

​در این قسمت ادامه داستان و ماجراجویی ما در اَبَر چشمه ی بل را مشاهده می کنید و در ادامه آن با روستای فوق العاده زیبای هجیج در هورامانات آشنا خواهید شد.​​​​​​​