قسمت چهارده

در ادامه شهرستان مهرستان بعد از جنگل پدگان رسیدیم به روستای زیبای اناران در قلب کوهستان بیرک که یک غار تازه کشف شده داشت به نام محمد رسول الله به این قسمت رو از دست ندید.

​​​​​​​