​قسمت چهاردهم

در قسمت چهاردهم قلب ایران به شهرستان دزفول و یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری خوزستان یعنی آبشار شوی پرداخته ایم، مسیر های دسترسی و نمایش جاده ی خاکی شهیون، زندگی عشایری و فرصت های گردشگری در این منطقه ی زیبا از موارد اصلی ای هستند که در این قسمت به آنها پرداخته شده است.