قسمت پنجم قلب ایران به نمایش زیبایی های شهرستان های آبادان، خرمشهر و رامشیر خواهیم پرداخت، جاذبه هایی از قبیل مضیف حاج عبدالله، رود بهمنشیر، شلحه امام حسن عسکری(ع) و سد رامشیر.

قسمت پنج