قسمت پانزده - Part 15

در آخرین قسمت برمیگردیم به مریوان که در قسمت اول دیدید، اما با یک سوژه ی نو.
​​​​​​​برای اولین بار پرواز با بالون در مریوان و البته در یک مستند تلویزیونی، این قسمت را ببینید.​​​​​​​