​قسمت پانزدهم

در قسمت پانزدهم قلب ایران جاذبه هایی از شهرستان های بهبهان، اندیکا و مسجد سلیمان را خواهیم دید، ابتدا سری به سد و پلاژ رویایی مارون زده و با طبیعت آن آشنا می شویم و در ادامه به یکی از زیبا ترین جاذبه های گردشگری آبی استان یعنی دریاچه سد شهید عباسپور می رسیم، جاییکه بکارت طبیعت با صنعت سد سازی به همزیستی مسالمت آمیزی رسیده اند و در انتها نیز تصاویری از دریاچه سد مسجد سلیمان را تماشا خواهیم کرد.