قسمت هفده

از همه جای سیستان و بلوچستان گفتیم جز کویر زیبای لوت، قسمت آخر به بخش های نادیده ای از کویر لوت و طبیعت آن اختصاص یافته، کرانه ی جنوبی و شرقی لوت را ببینید.

​​​​​​​