​قسمت هفدهم

در این قسمت به نمایش مسیر دسترسی فرعی از ایذه به منطقه سادات حسینی در ساحل دریاچه سد کارون سه می پردازیم، مسیری پر چالش و بسیار بکر و زیبا که در حین پیمایش آن توضیحات کاملی راجع به نحوه و چگونگی برنامه ریزی و اجرای چنین سفرهایی بیان می شود.