قسمت هفت

این قسمت یکی از متنوع ترین قسمت هاست، انجیر معابد، تلاقی کویر با دریا، پدیده شب نمای بلومدریایی، قایقرانی در مکران و دیدار با خور میدانی، همگی را در این قسمت خواهید دید.

​​​​​​​