قسمت هفتم مستند قلب ایران به شهرستان های شوش و امیدیه مربوط می شود.
در شهرستان شوش، چغازنبیل، طبیعت اطراف دز و یکی از عجیب ترین چشمه های خوزستان را خواهید دید و در ادامه در شهرستان امیدیه یکی از بارز ترین و منحصر به بفرد ترین دارایی های طبیعی جغرافیایی این استان را نظاره خواهید کرد.

قسمت هفت