قسمت هشت

​شهرستان دیواندره یکی از زیبا ترین شهرستان های کردستان است، در این قسمت اول سری به دشت کوهستان هووَتو میزنیم و سپس با یک غار ناشناخته به نام قالوجه آشنا می شویم.​​​​​​​