​قسمت هجدهم

در این قسمت به شهرستان های لالی و ایذه پرداخته ایم، در ابتدا سری به آبشار های آرپناه در لالی زده و بعد از آن دیداری با بقعه آقا سید حسن آرپناه خواهیم داشت. در ادامه به غار تاریخی پبده و پل کابلی لالی خواهیم رفت و در نهایت با دیدار آبشار شیوند در ساحل کارون سه و شهرستان ایذه با خوزستان خداحافظی خواهیم کرد.