قسمت نه 

​در این قسمت به دو جاذبه در شهرستان قروه میپردازیم، اول سری به دریاچه ی سراب قروه می زنیم و بعد از اون یکی از جاذبه های طبیعی خاص در کردستان رو از نزیدک می بینیم.​​​​​​​