قسمت نهم مستند قلب ایران

در قسمت در قسمت نهم ابتدا به معرفی یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهرستان باغملک در منطقه تنگه کرد و آبشار زییای آن می پردازیم و در ادامه سری به روستای تاریخی دهنو در شهرستان هندیجان خواهیم زد.

به نام خدا، آفریدگار درختان