​قسمت سیزدهم

در قسمت سیزدهم قلب ایران ابتدا سری به چال کندی زده و با طبیعت زیبای این دره آشنا می شویم و در ادامه به سمت شهرستان شوشتر رفته و به معرفی سازه های آبی شوشتر خواهیم پرداخت.