در قسمت سوم قلب ایران به یکی از نقاط عطف محیط زیست و مردم خوزستان پرداختیم. طرح و تلاش های جمعیت های مردم نهاد در راستای حفاظت از گونه های خاص حیات وحش در کنار همراهی و یاری جوامع بومی و روستایی که منجر به ایجاد فضاهای مناسبی جهت رشد و بقای چندین گونه ی مهم از حیات وحش در تنها بخش ماسه زاری و تپه رملی استان زیبای خوزستان در شهرستان دشت آزادگان و حاشیه تالاب زیبای هور العظیم شده است.
با تشکر از سمن درنای امید و سید باقر موسوی عزیز بخاطر تلاش های خالصانه و اثر گذار و تمام دلسوزانی که ما را در تولید این قسمت یاری کردند.

قسمت سه