قسمت دوم مستند قلب ایران

 در ادامه نمایش جاذبه های گردشگری شهرستان بندر ماهشهر اینبار به نمایش دو گونه صید سنتی منحصر به همین منطقه پرداخته شده است، صید دست اشکن و آلات که هر دو جذابیت های خاص خود را دارند.همچنین و در ادمه ی آن ورزش جدید و زیبای پدل بورد در میان جنگل های حرای خور موسی  معرفی شده و به نمایش زیبایی های بافت جنگل های حرا یا مانگرو در اسکله مجیدیه در شهرستان بندر ماهشهر خواهیم پرداخت .

به نام خدا، آفریدگار دریا ها