Clicky

قسمت دوم مستند قلب ایران

 در ادامه نمایش جاذبه های گردشگری شهرستان بندر ماهشهر اینبار به نمایش دو گونه صید سنتی منحصر به همین منطقه پرداخته شده است، صید دست اشکن و آلات که هر دو جذابیت های خاص خود را دارند.همچنین و در ادمه ی آن ورزش جدید و زیبای پدل بورد در میان جنگل های حرای خور موسی  معرفی شده و به نمایش زیبایی های بافت جنگل های حرا یا مانگرو در اسکله مجیدیه در شهرستان بندر ماهشهر خواهیم پرداخت .

به نام خدا، آفریدگار دریا ها