قسمت دوازده - Part 12

غار کرفتو به قدری زیبا و پرجاذبه بود که در قسمت قبلی فرصت نمایش تمام قسمت های آن فراهم نشد و در این قسمت هم به صورت کامل به باقی داستان غار کرفتو میپردازیم.​​​​​​​