قسمت ده

یکی از ویژه ترین قسمت های برنامه هم از نگاه محتوایی و هم تصویری قسمت دهم هست، قسمتی که دیدنش فوق العاده جذاب و البته خیره کننده هست.
همزیستی انسان و لک لک را ببینید.​​​​​​​