در قسمت دهم قلب ایران به شمال خوزستان و شهرستان اندیکا رفته ایم.
در ابتدا به معرفی آبشار ناشناخته و فوق العاده زیبای طوف کما و دیار موری میپردازیم و بعد از آن هم سری تالاب و دریاچه شیمبار و آبشار نگین خواهیم زد.

قسمت ده