قسمت اول مستند قلب ایران

در این قسمت به معرفی جزایر بکر استان خوزستان در بندر ماهشهر و خور موسی پرداخته و برخی از جاذبه های گردشگری دریایی شهرستان بندر ماهشهر را معرفی خواهیم کرد، مناطقی همچون جزیره قبر ناخدا و جزیره ناشناخته ی دارا در ورودی خور موسی .
همچنین و در ادمه ی آن ورزش جدید و زیبای پدل بورد در میان جنگل های حرای خور موسی  معرفی شده و به نمایش زیبایی های بافت جنگل های حرا یا مانگرو در اسکله مجیدیه در شهرستان بندر ماهشهر خواهیم پرداخت .

به نام خدا، آفریدگار کوه ها