گالری دماوند

زیبا ترین و خوش تراش ترین کوه زمین، قبله کوهستان بزرگ البرز به ارتفاع 5671 متر که از تمامی قله ها به گونه ای متفاوت دل ربایی کرده و ظاهری بی همتا دارد. از تخت سلیمان گرفته تا شاهوار، از دریای کاسپین تا فلات مرکزی، از جای جای این سرزمین راز آلود، همچون نگاهبانی، سایه بر سر این خاک گسترانیده و درس مقاومت، ایستادگی و انتظار به مردمانش می دهد. در این گالری تصاویری یگانه از این کوه متفاوت گرد هم آمده که حاصل سال ها تلاش و ممارست روح و جسم در این مسیر دشوار بوده است.​​​​​​​