گالری تصاویر  پشت صحنه

خط الراس دوبرار مهم‌ترین عارضه کوهستانی در البرز شرقی به حساب می آید که مرتفع ترین قله های این بخش از البرز را در خود جای داده است. اما شاید بارزترین ویژگی این خط الراس رویارویی با دماوند در تمام مسیر 62 کیلومتری آن از قله پل مرغ تا گردنه تخت علی به شمار می رود.
مسیری بسیار فنی که تجربه و دانش قابل توجه کوهنوردی نیاز دارد، مسیری که درگیری با چالش های صعود و فرود از تیغه ها و گرده ها و همچنین عبور از یخچال های کوهستانی در دامان قلل چهارهزار متری آن یکی از آرزوی های کوهنوردان نوپا که قدم در راه شناخت البرز گذاشته اند به شمار می‌آید.
تیم کوهنوردی و مستندسازی البرزیست در بهار 1393 موفق شد ضمن پیمایش این مسیر، فیلم مستندی از لحظات صعود و حال هوای ارتفاعات چهارهزار متری و همچنین دورنماهای بدیع این منطقه به قله دماوند را به تصویر بکشد.
برای تماشای این مستند کوهنوردی و همچنین تصاویر پشت صحنه آن می‌توانید از این صفحه استفاده کنید.

خط الراس دوبرار

ویدیو