گالری انتزاع

انسان از آنچه از او بزرگ تر و عظیم تر است الهام گرفته و الگو برداری می کند، در این میان طبیعت خداوند، بزرگ ترین موجود پیرامون اوست. با نگاهی دقیق تر خواهیم دید کوهستان های بزرگ، عظیم ترین و در عین حال رازآلود ترین طبیعت محسوس اطراف او هستند. در چنین عالم راز آلودی گویا بیشتر از جسم، این روح است که محسوس بوده و به چشم می آید. با دیدن آثار این گالری گویا مفهومی فراتر از آنچه دیده شده به ذهن متبادر می شود، انتزاعی از طبیعت در دیده خیال پدیدار می گردد.