گالری اُرُس

به نام خدا، آفریدگار درختان

آنچنان دل سنگ را میشکافد و بر ستیغ کوه ها سر بلند میکند که رویشش به معجزه شبیه است تا درختی عادی ، در خشک ترین و سردترین کوهستان های ایران ، لا به لای سنگ های خارا ، در شیب تند دامنه ها و گاه بر سینه ی دیواره های عمودی ، سر بیرون آورده و از خاک به سوی آسمان می رود . حالتی عجیب و پیچیده دارد ، چشم را صیقل کرده و آدمی را در چگونگی خلقت خود حیران می کند .​​​​​​​​​​​​​​

تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه البرزیست می باشد

​​​​​​​All Rights Reserved to Alborzist 2008-2022