گالری کوشش

به نام خدا، آفریدگار انسان ها

کوه ، ارتفاع بلند ، سرمای سخت ، باد تند ، کم خوابی ، گرسنگی و ترس و بسیاری از موارد دیگر از این تجربه های غریب در کنار هم ، آنچنان شوری در آدمی می آفریند که با تحمل تمامی آن دشواری ها به دیدار عظیم ترین موجود پیرامون خویش برود و از آن ، دریافت هایی حاصل کند . برای ثبت هرکدام از تصاویری که در گالری ها مشاهده می کنید ، تلاش ها و مرارت های بسیار صرف شده که در این گالری به پشت صحنه برخی از آنها خواهیم پرداخت .​​​​​​​

ادامه عکسها

تمام حقوق این سایت متعلق به مجموعه البرزیست می باشد

​​​​​​​All Rights Reserved to Alborzist 2008-2022