گالری روند زمان


پروژه ناندل

پروژه ناندل

پیش به سوی نمای شمال دماوند در زمستان. برنامه ای که فکرش هر کسی را که اندک آشنایی به کوهستان دارد به وجد می آورد.
در این پروژه تیم تولید سعی به برداشت تایم لپس های گوناگون از موقعیت و نمای جبهه شمالی کرد و نتیجه تلاش را به صورت کلیپی کوتاه ارایه کرده است.

انر ، شمال غرب دماوند

دماوند کوه منفردی است که تنها از طریق یال سرداغ و بلندیهای انر به رشته کوه های البرز مرکزی وصل می گردد . منطقه ای هموار و آرام که نجوای بادهای زمستانی اش ، زیباترین آواز دماوند را می سازد .

جغد سفید دامنه های شمالی دماوند

تحولات هوایی فصل پاییز ، این پرنده را به سرزمین های گرم جنوبی تر البرز می کشاند . این جغد سفید در دامنه های شمال دماوند در نزدیکی مراتع چمن بن زندگی می کند .

برآمدن آفتاب از سرداغ

در یک لحظه نورش بر میخیزد و آرام آرام دماوند را گرم میکند . برای تماشای آن یک لحظه و روند برآمدنش باید چند روزی را در مراتع زرد سر سپری کرد . چند روز برای چند لحظه .