گالری مستندهای طبیعت


مستند آزادکوه، کلیپ معرفی

مجموعه مستند همنورد - آزادکوه، گرده شرقی - کلیپ معرفی

مستندی فاخر از صعود به قله آزادکوه از طریق گرده شرقی و دیدار از زیبایی های ارتفاعات البرز مرکزی و صحبتی از آتشکده و آتشدان قله و کاربرد هایش با روایتی از حسن همایی.
در این کلیپ معرفی شما بخشی از نماهای فیلم 31 دقیقه ای را خواهید دید و در صورت تمایل می توانید از پست زیر به تماشای تمام فیلم بنشینید.

مستند آزادکوه ، فیلم کامل

مجموعه مستند همنورد - آزادکوه، گرده شرقی - فیلم کامل

مدت فیلم: 31 دقیقه
ژانر: مستند طبیعت
موضوع: کوهنوردی سنگین در کوهستان البرز، ایران، طبیعت بکر و دورنمای دماوند
زبان: فارسی

مستند آزادکوه ، قسمت سوم

مجموعه مستند همنورد - خط الراس دوبرار - کلیپ معرفی

این فیلم مستند به سفارش شبکه مستند سیما در بهار 1393 در مجموعه البرزیست تولید شده است که از ماجراجویی دوجوان مسلمان در ارتفاعات البرز شرقی معروف به دوبرار حکایت میکند. آنها با خطرات و دشواریهای مسیر در می آمیزند و با موفقیت طی 6 روز و 62 کیلومتر از لبه تیغه ها و خط الراس دو برار عبور می کنند.

مستند آزادکوه ، قسمت چهارم

مجموعه مستند همنورد - خط الراس دوبرار - فیلم کامل

مدت فیلم: 75 دقیقه
ژانر: مستند طبیعت
موضوع: کوهنوردی سنگین در کوهستان البرز، ایران، طبیعت بکر و دورنمای دماوند
زبان: فارسی

مجموعه مستند سلسله عشق - خزر تا خلیج فارس - کلیپ معرفی

مجموعه مستند همنورد - 114 درجه جنوب شرقی - کلیپ معرفی

مجموعه مستند همگردی - افجه و پرسون - کلیپ معرفی