گالری امیدها


بازارچه خیریه ملایک

بازراچه خیریه ملایک

این کلیپ به سفارش موسسه خیریه ملایک، درباره بازارچه خیریه ای به همین نام در مجموعه البرزیست تولید شد .

برنامه نهم از پروژه هیجان، امید زندگی

کلیپ دعوت برای برنامه نهم از پروژه هیجان، امید زندگی

این کلیپ دعوت نامه ای پیش از اجرای برنامه نهم بود که همراهان پروژه های خیریه البرزیست را تشویق به همراهی و مشارکت در اجرای برنامه داشت. در این کلیپ نماهایی از معصومیت دوران کودکی به تصویر کشیده شده است .

برنامه هفتم از پروژه هیجان، امید زندگی

برنامه هفتم از پروژه هیجان، امید زندگی

این برنامه برای نوجوانان مبتلا به تالاسمی مرکز طبی کودکان بیمارستان امام خمینی و کودکان بی سرپرست موسسه توانبخشی نیایش شهرستان ملارد در تاریخ 26 اردیبهشت 1393 با همراهی اداره حریم شهرداری منطقه 5 ، گروه طبیعت خانه مهربانی و جمعی از دوستان و اعضای موافق به اجرا در آمد .

برنامه ششم از پروژه هیجان، امید زندگی

برنامه ششم از پروژه هیجان، امید زندگی

این برنامه برای کودکان بی سرپرست موسسه خیریه ملایک در تاریخ 29 فروردین 1393 با همراهی جمعی از دوستان به اجرا در آمد .

برنامه چهارم از پروژه هیجان، امید زندگی

برنامه چهارم از پروژه هیجان، امید زندگی

این برنامه برای کلیه کودکان دختر و پسر خانه علم فرحزاد ، تحت حمایت جمعیت امام علی (ع) در تاریخ 2 اسفند 1392 با همراهی جمعی از دوستان به اجرا در آمد .

برنامه دوم از پروژه هیجان، امید زندگی

برنامه دوم از پروژه هیجان، امید زندگی

این برنامه برای کودکان دختر خانه علم خاک سفید ، تحت حمایت جمعیت امام علی (ع) در تاریخ 4 بهمن 1392 با همراهی گروه طبیعت ، خانه مهربانی و تعدادی دیگر از دوستان به اجرا در آمد .