مجموعه البرزیست :

وبگاه : www.Alborzist.com
ایمیل : alborzist@Alborzist.com
اینستاگرام : Instagram/Alborzist
تلگرام : Telegram/Alborzist
فیس بوک : Facebook/Alborzist

نشانی : ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان 12، پلاک 10، واحد 3
کد پستی : 1514745314

0  موعود

مدیر عامل :

آرش جعفریان
دفترکار :12 81 17 88
ایمیل : arashjafarian@Alborzist.com

آرش جعفریان

مدیر فرهنگی هنری :

مهران صحرایی
دفترکار : 12 81 17 88
ایمیل : mehransahraei@Alborzist.com

مهران صحرایی

مدیر روابط عمومی :

حمید بیژن ایرانی
دفترکار : 12 81 17 88
ایمیل : hamidbijan@Alborzist.com

مدیر روابط بین الملل :

حمیدرضا رسولی
دفترکار : 12 81 17 88
ایمیل : hamidrasouli@Alborzist.com

محمد قوش آبادی

کارشناس مکانیک خودرو :

علیرضا امانپور
همراه : 23 21 114 0903
ایمیل : a.amanpour@Alborzist.com

کارشناس تصویربرداری :

محمد قوش آبادی
دفترکار : 12 81 17 88
ایمیل : m.gushabadi@Alborzist.com

محمد قوش آبادی
>

کارشناس چاپ و صحافی :

مجید ابراهیمی
دفترکار : 76 82 17 88
ایمیل : mev@Alborzist.com

مجید ابراهیمی

نام و نام خانوادگی


شماره تماس


آدرس ایمیل*


متن پیام و نظرات